«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ-ԾՐԱԳԻՐ 2-Ի ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԱՇՏԱՐԱԿ-ԹԱԼԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՂԻՆԵՐԻ (ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐ, ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱՏԱՐԵՐ, ԿԱՊԻ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ ԵՎ ԳԱԶԱՏԱՐԵՐ) ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՒՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ՏԾԻԿ-ԱՇՁԲ-2018/1ՆԱ, հայտարարություն և հրավեր

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Armenia за for this period

« ԲԵՐԴԱՎԱՆԻ Գ.Ալեքսանյանի անվան Երաժշտական դպրոց»ՀՈԱԿ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՀՐԱՎԵՐ Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

« ԲԵՐԴԱՎԱՆԻ Գ.Ալեքսանյանի անվան Երաժշտական դպրոց»ՀՈԱԿ Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «կենցաղային ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՀՐԱՎԵՐ Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավանի համայնքապետարանի կողմից հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքապետարանի կարիքների համար <<ԿՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/18>> ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից տպագրական աշխատանքների գնման հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք