«ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ <<ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ և ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Armenia за for this period

ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքապետարանի կողմից կենցաղային աղբահանության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

<<ՍՄԿՔ-9ՆՈՒՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն/փոփոխություն/ Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

Արարատի մարզի Արևաբույր համայնքի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-18/1 ծածկագրով ԳՀ նթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ) և Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ), Ճանապարհային նշանների մատակարարում և տեղադրում, NCB-LRNIP-AF-G/2017-RS - Պայմանագրի շնորհման ծանուցում Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ ՖՆ ԱՖԾԿԿ ՊՀ-ի կողմից Պետական Հատվածի Արդիականացման Երրորդ Ծրագրի շրջանակներում խորհրդատուի ընտրության /ընկերության ընտրություն/ նպատակով հայտերի ներկայացման հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք