«ՀՀ ԳՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ <<ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-18/1>> ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ և ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Description


Other tenders from Armenia за for this period

ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքապետարանի կողմից կենցաղային աղբահանության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

<<ՍՄԿՔ-9ՆՈՒՀ-ԳՀԱՊՁԲ-18/2>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր և հայտարարություն/փոփոխություն/ Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

Արարատի մարզի Արևաբույր համայնքի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-18/1 ծածկագրով ԳՀ նթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ) և Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ), Ճանապարհային նշանների մատակարարում և տեղադրում, NCB-LRNIP-AF-G/2017-RS - Պայմանագրի շնորհման ծանուցում Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ ՖՆ ԱՖԾԿԿ ՊՀ-ի կողմից Պետական Հատվածի Արդիականացման Երրորդ Ծրագրի շրջանակներում խորհրդատուի ընտրության /ընկերության ընտրություն/ նպատակով հայտերի ներկայացման հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք