«Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2018 թվականի ընթացքում առաքվող միջազգային բեռների մաքսային ձևակերպման միջնորդային ծառայությունների և մաքսային պահեստից ազգային պահեստ բեռների առաքման ծառայությունների գնման նպատակով հայտարարվող «ԳՀԾՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2018-07» ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Description


Other tenders from Armenia за for this period

«Թիվ 8 Պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 18/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

Կամարիսի Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար ՀՀԿՄ-Մ/Մ-ԳՀԱՊՁԲ-18/01 մրցույթի հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ ԳԱԱ <Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <ՄԿԻ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4> ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

Արարատի մարզի Գոռավան համայնքի մանկապարտեզի կարիքների համար ԱՄԳՄ-ՀՈԱԿ ԳՀԱՊՁԲ-18/01 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

«ՀրազՋԷԿ» ԲԲԸ հայտարարում է ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/ՍԳ-02/22.01.18-ԱՄ ծածկագրով գնանշման հարցում Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք