ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կարիքների համար կազմակերպված ՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-19/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

Description

Full information on the tender is closed.
For further work with the site read the information below.

About us

Leading searching system of world tenders

  • Largest database of tenders and sources of procurement of the World
  • Free daily mailings according to Your settings
  • Winners information
  • Convenient display and downloading of information

Choose us

Getting Started

After site registration, this functions will be available to You

  • Subscription to free mailing list for your keyword phrases
  • Tenders announcements previews
  • Download summary information in Excel format
  • View information about tender winners, suppliers and customers

REGISTER

For using all functions of our site and view full information you need to register a commercial account

  • Selected period
  • Pay access in any of the possible ways

Pay

Other tenders from Armenia за for this period

ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքապետարանի կողմից կենցաղային աղբահանության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից կնքված LPD-05 ծածկագրով «Դեպի «Սոճուտ» դենդրոպարկ տանող ճանապարհի վերակառուցում» ենթածրագրի ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում» պայմանագրի մասին Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնումների կատարման ՎԲԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-19/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից գնանշման հարցմամբ ՏԴՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11 ծածկագրով հրավերի ճշտված տարբերակի հայտարարություն Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք

Հակատուբերկուլյոզային դիսպանսեր ՓԲԸ-ի կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման ՀՏԴ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավեր Source: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության Պետական գնումների պաշտոնական ինտերնետային կայք